HJEM PRODUKSJON OM OSS KONTAKT OSS REKLAMEFILM SOSIALE MEDIER FLERKAMERA PRODUKSJON DRONE
Bakgrunnsbilde

PRODUKSJON

Litt om hvordan vi arbeiderBakgrunnsbilde

Preproduksjon

Preproduksjon

Pre-produksjon er den innledende fase fram til selve filmproduktet. Vi tar hånd om produksjonen - fra idé til ferdig resultat og ivaretar produksjonsplanlegging, dreiebok og filmmanus. Det er viktig for oss at du er involvert og inkludert under hele prosessen med planlegging av filmen. Det er din film vi skal lage, så for oss er det helt naturlig at du er med.   Dess tidligere vi bli inkludert i dine forventninger og planer om å lage en film, jo bedre blir forløpet og resultatet av filmen.  Det er viktig at du har et åpent sinn i prosessen med filmen du skal ha, men det er ikke nødvendigvis at den aller første ideen er den beste ideen. Derfor er god gammeldags "idémyldring" veldig viktig. Men den viktigste jobben du har på vårt første møte, er å være åpen rundt dine ønsker så vi sammen kan komme videre i prosessen. Ut fra dine innspill lager vi en dreiebok som du skal forholde deg til å kan gjøre korrektur på. Gode forberedelser og et godt manus er med å legge tilrette for en fin og spennende filmdag. Dess sikrere vi er på arbeidet som skal gjøres, jo mer er vi åpne for improvisasjon og spontanitet under opptaket. Dreieboken er en beskrivelse av filmen i grove trekk. Den inneholder beskrivelser av historie, handling og scener. Du har to korrekturer på dreieboken. Filmmanus er neste skritt, der vi i samarbeid med deg utarbeider en tekst omkring historien og innholdet med beskrivelse av handlingen. evt. replikker eller voice-over. Manuset markerer det første stadige etter dreieboken fra idé til ferdig resultat i en filmproduksjon. Når manuset er godkjent, går vi videre til produksjonen og planleggingsfasen kan starte.  Etter at dreieboken og manus er på plass, starter vi med selve produksjonsplanen. Her bestemmes casting, location, lyd og lys, kostyme, scenografi og musikk med mer. Og for at du skal få et eierskap i filmen din, er det viktig at du er med på denne prosessen. Musikk er utrolig viktig for at filmen din skal få det preget du tenker. Derfor er musikkvalget svært viktig i prosessen. Ofte kan allerede fabrikkerte låter være god nok, men av og til må vi lage egenprodusert musikk for at du skal få den touchen du tenker deg.

Produksjon

Produksjonen er fasen, hvor vi gjør opptak ut fra det nøye forarbeide vi har gjort. Vi arbeider etter en "shoot list" og har tenkt grundig over hvilke hjelpemidler vi ønsker å bruke til hver scene. Vi velger ut hva utstyr vi trenger til en hver tid som kamera, lys, mikrofoner, opptaker og evnt drone.  På de fleste produksjoner planlegger vi 1-2 opptaksdager, og ut fra preproduksjonen vil det fremgå hvem og hvor mange personer som skal være involvert i opptaket. Vi streber etter å oppdatere oss på det siste innen kamerakteknologi, og arbeider med det siste inne kamerautstyr og filmer i både 1080 og 4K. Filmene våre blir alltid filmet i LOG for å få det beste fargeresultatet i en redigeringsfase. Dronen vår er en DJI Inspire 2 som også filmer i 1080 og 4K samt også i LOG. Flytiden er på mellom 20 og 30 minutter pr batterisett.

Bakgrunnsbilde

Produksjon

Bakgrunnsbilde

Postproduksjon

Post produksjon

Post - produksjon er fasen der filmen blir redigert og etterbehandlet ut fra dreiebokens beskrivelser. Det er i redigeringen vi arbeider med å få historien frem på den måten vi ønsker oss og har arbeidet for. Må vi lage voice - over eller egne komponert musikk, går vi i studio sammen med artisten for å overveie arbeide ut fra utgangspunktet vårt.  Som oftest vil du ha to korrekturmuligheter før produktet er helt ferdig. Og du vil ha alle rettigheter til filmen når filmen er ferdig.  Dersom vi benytter oss av musikk som ikke er beskyttet av coyrights, og vi har avtale med låtskriver og utgiver, har du alle rettighetene som skal til for bruk av musikken til filmen din.