HJEM PRODUKSJON OM OSS KONTAKT OSS REKLAMEFILM SOSIALE MEDIER FLERKAMERA PRODUKSJON DRONE

PERSONVERNERKLÆRING

Vi tar beskyttelse av din data og dine personopplysninger på alvor.Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker dem til og hvem som har adgang til dem. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon - ta kontakt med daglig leder Bjørn Kjetil Ljosdal: bkl@vestmedieproduksjon.no.


HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Hvilke personopplysninger som samles inn avhenger av hvilke formål de skal brukes til. Vi samler ikke inn mer enn nødvendig - kun informasjon vi må ha for å kunne tilby våre tjenester. Disse personopplysningene behandles av Vest medieproduksjon AS: Bjørn Kjetil Ljosdal, 91887666, bkl@vestmedieproduksjon.no.  Denne informasjonen mottar eller ber vi om for å kunne kommunisere med oppdragsgivere, innleide aktører og samarbeidspartnere. Informasjonen blir brukt for å kommunisere om oppdrag, og til fakturering i etterkant av oppdrag. Vi får denne informasjonen via kontaktskjemaet på nettsiden, eller vi ber om den.

Postnummer og organisasjonsnummer (for oppdragsgivere): Det er påkrevd å ha med kjøpers adresse ved utsendelse av faktura. For å kunne fakturere oppdragsgiver etterspør vi derfor dette. Vi ber også om organisasjonsnummer for å kunne fakturere (se eget punkt om regnskapsopplysninger).

Ikke-personlig informasjon: Vi mottar også automatisk ikke-personlig informasjon når du besøker vår nettside. Ikke-personlig informasjon inkluderer nettleserinformasjon, informasjon hentet fra informasjonskapsler (cookies), pixel tags, dato og tidspunkt for besøket, trafikk og hvilken kanal som ledet deg til nettsiden vår.


HVORDAN LAGRES OPPLYSNINGENE OG HVEM HAR ADGANG TIL DEM?

Våre kundelister er lagret med passordbeskyttelse i sky. Det er daglig leder i Vest medieproduksjon.no som er behandlingsansvarlig for våre kunders personopplysninger, og det er kun prosjektledere som har adgang til dem.


HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE

Personopplysningene dine lagres hos oss inntil det ikke lenger anses som hensiktsmessig. Vi beholder dem inntil all administrasjon i forbindelse med oppdraget er avsluttet. Unntaket fra denne regelen er regnskapsopplysninger, som lagres hos vår leverandør Fiken AS (Se eget punkt om regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt.)


REGNSKAPSOPPLYSNINGER OG RETTEN TIL Å BLI GLEMT

Fakturainformasjon som legges inn hos vår leverandør Fiken AS forblir lagret hos dem i fem år. Årsaken er at dette regnes som personopplysninger som er en del av oppbevaringsplikten: fem års lagring av regnskapsopplysninger er et gyldig formål som går foran retten til å bli glemt. Her kan du lese mer om hvordan Fiken AS beskytter dine personopplysninger:  https://fiken.no/personvern


DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPART

Oppdragsgiveres personopplysninger deles i enkelte tilfeller med tredjeparter, herunder samarbeidspartnere. Dette avklares med oppdragsgiver i forkant og gjelder kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-postadresse), når formålet er kommunikasjon i forbindelse med film- og fotooppdrag.


DINE RETTIGHETER

Som registrert i Vest medieproduksjon AS sin kundeliste har du rett til å få innsyn i alle opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å få dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke er i strid med oppbevaringsplikten/påkrevd lagring av regnskapsopplysninger. Kontakt oss dersom du ønsker innsyn eller vil at vi skal slette dine opplysninger.


OPPDRAGSGIVERS ANSVAR

Oppdragsgiver er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i forbindelse med produksjon av våre filmer og fotografering. Vi er databehandler for våre oppdragsgivere, med selvstendig ansvar for å behandle personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Vi er forpliktet til å jobbe slik at vi ikke innhenter mer informasjon enn nødvendig. Vi er også forpliktet til å oppbevare personopplysninger på en sikker måte og slette personopplysninger når formålet med innhentingen av disse er oppfylt.Vi gir alltid beskjed til oppdragsgivere dersom produktet de vil ha innebærer at det må tas særlig hensyn til personvern, og vi informerer alltid om hvordan vi som databehandler forholder oss til det. Vi informerer alltid oppdragsgiver dersom oppdraget krever at de (som databehandler) må innhente samtykke eller informere personer som kan bli berørt av vår filming eller fotografering. Når vi filmer/fotograferer under eventer/steder hvor det er mange mennesker samlet, eller når vi flyr drone på oppdrag fra kunder, stilles det særlige krav til ivaretakelse av personvern. Vi har interne rutiner og retningslinjer som sikrer at vi jobber i henhold til personopplysningsloven under slike oppdrag. Kontakt oss dersom du har spørsmål, eller vil vite mer om hva vi gjør for å sikre at vi jobber i tråd med personopplysningsloven: bkl@vestmedieproduksjon.no